ทอ. ร่วมประชุมหารือการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ มหาวิทยาลัยบิลด์ไบรท์ (BuildBrightUniversity) ประเทศกัมพูชา

ทอ. ร่วมประชุมหารือการจัดทำ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ มหาวิทยาลัยบิลด์ไบรท์ (BuildBrightUniversity) ประเทศกัมพูชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษ…

ทอ. มทรส. ร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทอ. มทรส. ร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวน้ำฝน  เครือศรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเก…

เกษตร มทร.สุวรรณภูมิ หารือแนวทางพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล

เกษตร มทร.สุวรรณภูมิ หารือแนวทางพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลย…

เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าร่วมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอปด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »