เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์  “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปล่อยปลาแรดในวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปล่อยปลาแรดในวันคล้ายวันได้รับพระราชทานนาม “ราชมงคล”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มทร.สุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเก…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่  โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ

ทีมงานแนะแนว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าจัดก…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางปะหัน

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนบางปะหัน

ทีมงานแนะแนว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าจัดก…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »