เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือแนวทางในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา และพัฒนาหลักสูตร CWIE

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือแนวทางในการส่งนักศึกษาสหกิจศึกษา และพัฒนาหลักสูตร CWIE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดศึกษาดูงาน  ทำกิจกรรมเสริมทักษะการวิจัยทีมครูอาชีวจากสถาบันการอาชีวเกษตรภาคกลาง

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดศึกษาดูงาน ทำกิจกรรมเสริมทักษะการวิจัยทีมครูอาชีวจากสถาบันการอาชีวเกษตรภาคกลาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะครูจา…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »