สมัครเรียน Click คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร RMUTSB Faculty of agricultural Technology and agro-industry

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โครงการสำนักงานสีเขียว Green Office อาคาร 1 Click Here

วิสัยทัศน์

"ผู้นำด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ Excellent Center in Agricultiral and Food Safety Click Here

หลักสูตรที่เปิดสอน

AGRI CHANNEL

รอบรั้วเกษตร

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลนักข่าวดีเด่น “เทพทอง”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร…

ทอ. มทรส. ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ศูนย์หันตรา จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย…

ทอ.มทรส.รับมอบทุนการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ทอ.มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีก…

ทอ.มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา …

ทอ.มทรส.เข้าศึกษาดูงาน ปิ่นฟ้าฟาร์ม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ทอ.ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน เรื่อง Green office

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมผู้บริหาร แ…

ทอ.มทรส. หว่านกล้าดำนา ผสมผสานนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการระหว่างคณะ ร่วมสร้างนวัตกรจิตอาสา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษ…

ทอ.มทรส. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหก…

ทอ.มทรส. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหก…

ทอ.มทรส. หารือการจัดกิจกรรมภายใต้ MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

พืชศาสตร์ ทอ.มทรส.ขับเคลื่อนกิจกรรมหลัง MOU นำนักศึกษาศึกษาดูงานและทำกิจกรรม ณ สวนผลไม้แม่โสภา

อาจารย์สาขาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร …

ทอ.มทร.สุวรรณภูมิ ลงนาม MOU กับ สวนผลไม้แม่โสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “คนดี ศรี สกสค. อย. ประจำปี พ.ศ. 2566”

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ…

ทอ.มทรส.รับ ของรางวัลการประกวด KM ปี 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดจัดการความรู้…

ทอ. มทรส. นวัตกรรมสุดเจ๋ง คว้า 3 รางวัลระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วยผู้ช่วยศ…

นายกสโมสร ทอ. มทรส. ปี 2565 รับรางวัลระดับชาติ คนดีศรีเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดง…

ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลสามเรือน

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ดร.ยุพิน พ…

นำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

นายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทค…

ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมกระบวนการผลิตปลาช่อนปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาช่อน ในงาน Thailand Research Expo 2021

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย …

ถ่ายทอดผลงานวิจัยการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมอาหารจากทรัพยากรท้องถิ่น

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส…

ทอ.มทรส. หารือแนวทางการจัดการดำเนินโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา …

สาขาพืชศาสตร์ ทอ.มทรส. เข้าร่วมโครงการ “พี่ปุ๋ยสอนน้องปลูกผัก”

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น และ ดร.ทิพย์วรา เทียนสว่าง อาจารย์ประ…

ทอ.มทรส. จัดอบรม เทคนิคการถ่ายภาพอาหารและสินค้าในการขายออนไลน์ ด้วยโทรศัพท์ smart phone

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ทอ.มทรส. จัดอบรมทำขนมบราวนี่

คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณ…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผ…

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ เรื่อง บัญชีราย…

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและ มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผ…

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ เรื่อง รา…

ยินดีต้อนรับ ดร.ฉันท์ชนก ดวงศรี

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ยินดีต้อนรับ ดร.ฉันท์…

ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักวิจัยและทีมงานรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ” โครงการหมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา “

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี &nbsp…

ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักวิจัยและทีมงานรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ” โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี “

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี กับ ท…

ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักวิจัยและทีมงานรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ” โครงการหมู่บ้านวิถีวิทย์ กุ้งองค์รักษ์ “

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดี &nbsp…

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวินัยในการปฏิบัติราชการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ…

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญบุคลากร เข้าร่ว…

ฐานข้อมูลงานวิจัย

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »