เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรตีสายไหม

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการโรตีสายไหม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดนครศรีธรรมราช

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรอบรมโครงการการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรฝึกอบรมสัม…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ  หลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ หลักสูตรการทำขนมจีบซาลาเปา

อาจารย์ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเก…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น (พืช)

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
จัดโครงการอบรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตรการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรท้องถิ่น (พืช)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมฐานทรัพ…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดความดี เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดความดี เชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการตลาดนัดความ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »