โครงการ U2T ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมรณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดและรวมพลังฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด

โครงการ U2T ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมรณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดและรวมพลังฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด

คณะเทคโนโลยีการเกษตรแลอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำทีมโด…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com