โครงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าชะอมแปลงใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ พร้อมด้วยอาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าชะอมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกกะปิทรงเครื่องชะอม ชะอมแผ่นอบแห้ง น้ำพริกนรกชะอม และชะอมแผ่นปรุงรสอบกรอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่ตำบลโพธิ์รังนก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »