สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง จัดโครงการงานฟาร์มการเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจแบบผสมผสาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ดร.มัสธูรา ละใบเด็น หัวหน้าโครงการ และคณะทำงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง ดำเนินโครงการงานฟาร์มการเลี้ยงกุ้งเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เพื่อใช้ฝึกปฏิบัตินักศึกษาและผลิตสัตว์น้ำเป็นรายได้งานฟาร์มสาขาวิทยาศาสตร์การประมง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะทำงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ณ แปลง 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com