ร่วมแรงร่วมใจ ผลิตน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาวต้าน COVID-19

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแรงร่วมใจผลิตน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาวต้าน COVID-19 เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »