ร่วมเสวนาในรายการ “วิถีวิทย์…พิชิตชุมชน”

รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมงานวิจัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ แก้วเชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส และผู้ประกอบการ นายจักร์พันธ์ เชื้อขำ ร่วมเสวนาในรายการ “วิถีวิทย์…พิชิตชุมชน” EP.2 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน ในหัวข้อ การใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ปลดหนี้เกษตรกรทำได้อย่างไร เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ผ่านช่องทางFacebook: STI Marketplace (https://www.facebook.com/STI-Marketplace-104346981422872/)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »