คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ในงาน “เปิดบ้านการเรียนรู้วิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์” ปีการศึกษา 2565 (A.Y.S. Open House 2022) “ริเริ่มสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยี สื่อสารดี มีคุณธรรม นำความรู้ สู่ทักษะอาชีพ” Create new technology. Good communication, Good people, Apply knowledge to workplaces. เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »