คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สักการะพระพุทธราชมงคลสุวรรณภูมิสิริวัฒนภักดี จว. และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ พระพุทธเกษตร ศาสพระภูมิเจ้าที่ (แปลง 1 และแปลง 2) องค์พระพิรุณ และศาลพระยาโคกหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพัน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »