ศูนย์ความเป็นเลิศ Faculty of agricultural Technology and agro-industry ด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย EXCELLENT CENTER IN AGRICULTURAL AND FOOD SAFETY มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

— การเข้าใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ Excellent Center ต้องเปิดผ่าน Computer เท่านั้น เนื่องจากระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Smart Phone —

Click ดูรายละเอียดจากภาพ

Animal production technology Animal productivity technology Quality control and feed analysis Aquaculture production technology Food innovation Soil, fertilizer & water analysis Aquaculture productivity technology Quality control and food analysis Water quality monitoring Consulting & academic services clinic Food products standard Agricultural machinery innovation Agricultural machinery replacing labor Agricultural drones Intelligent control system Food processing machinery innovation Packaging technology Food plant management Post-harvest technology test

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »