U2T ร่วมใจทำเจลแอลกอฮอล์และมอบถุงยังชีพผู้กักตัวสังเกตอาการโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลบ่อโพง

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล ผู้จัดการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T) ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยบัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา ร่วมทำเจลแอลกอฮอล์ และมอบเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัว โดยมีนายจักรี บุญธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง นางสมลักษณ์ เอกเกิด รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง และนางสาววรภรณ์ มงคลแท้ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อและได้ทำการตรวจหาเชื้อแล้วผลเป็นลบและอยู่ในช่วงการกักตัว 14 วันในเขตพื้นที่ตำบลบ่อโพง เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »