นวัตกรรมเครื่องจักรกลแปรรูปอาหาร

เครื่องผลิตหมูทุบ: Pork Product Machine

                 “ผลิตภัณฑ์หมูทุบ”เป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ทุกเพศทุกวัย  โดยผลิตภัณฑ์นี้ทำมาจากเนื้อหมูส่วนสะโพกที่เลาะเอาไขมันเอ็น และพังผืดออก แล้วนำมาตัดเป็นแผ่นหนาตามความยาวของเส้นใยกล้ามเนื้อ หมักด้วยเครื่องปรุงรส  เช่น น้ำตาล เกลือ ซีอิ้วขาว อาจมีเครื่องเทศและสมุนไพร แล้วนำไปทำให้แห้งด้วยการตากด้วยแสงแดดตามธรรมชาติ หรือแหล่งพลังงานอื่น ๆ จากนั้นนำไปย่าง หรืออบให้สุก แล้วจึงนำไปทุบจนเส้นใยกล้ามเนื้อแตกฟูจึงถือว่าเป็นหมูทุบที่บริโภคได้ แต่วิธีการทำหมูทุบของเกษตรกรนั้นใช้เครื่องมือทำหมูทุบยังไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ คือการใช้ค้อนที่ทำจากเหล็กซึ่งมีสีทา ทุบเนื้อหมูที่อบสุกแล้วลงบนเขียงไม้ ผลผลิตจากการทำหมูทุบที่ได้น้อยเมื่อเทียบกับระยะเวลาการผลิตต่อชั่วโมงต่อวัน หรือการใช้เครื่องผลิตหมูทุบที่ส่วนทุบหมูของเครื่องทำจากเหล็กทั้งหมดทำให้ผลผลิตที่ได้ผู้บริโภคไม่ค่อยมีความมั่นใจในความสะอาดและถูกสุขอนามัย  

          ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นแนวทางในการประดิษฐ์สร้างเครื่องผลิตหมูทุบขึ้นสำหรับใช้ผลิต  หมูทุบให้สามารถทำงานได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา ได้ปริมาณหมูทุบมากขึ้นและถูกต้องตามหลักโภชนาการอีกด้วยเพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นใจของผู้บริโภค และยังเป็นการส่งเสริมการทำหมูทุบของกลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอีกด้วย ซึ่งเป็นแบบพัฒนาขึ้นมาใหม่แต่ยังต้องพัฒนาเครื่องเพิ่มเติมเพื่อให้เครื่องมีประสิทธิภาพดีที่สุด เกษตรกรผู้ใช้เครื่องใช้อย่างปลอดภัย

เทคโนโลยี/กระบวนการ

 เครื่องผลิตหมูทุบ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

  1. ชุดอบให้ความร้อนเพื่อให้หมูสุกก่อนทุบหมู ชุดอบให้ความร้อนทำงาน โดยชุดนี้จะมีปุ่มปรับตั้งเวลา ความร้อน และบริเวณภายนอกรอบๆ หม้ออบจะใส่ฉนวนกันความร้อนสูญเสีย และเพื่อประหยัดกระแสไฟอีกด้วย
  2. ชุดทุบหมูที่สุกแล้วเพื่อผลิตหมูทุบ เครื่องผลิตหมูทุบ ทำงานโดยใช้ต้นกำลังมาจากมอเตอร์ไฟฟ้า 220 V ขนาด ¼ HP ส่งกำลังไปยังมู่เล่ (Flywheel) ขนาด 12 นิ้ว ด้วยสายพานและเพลาหมุนส่งกำลังไปยังชุดอุปกรณ์เยื้องศูนย์ซึ่งเป็นล้อช่วยแรงที่ทำหน้าที่เปลี่ยนจากการหมุนให้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงลักษณะขึ้น-ลง ปลายบนสุดมีอุปกรณ์แท่งกลมสำหรับใช้ทุบหมูแดดเดียวซึ่งมีโครงครอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และในชุดนี้ได้ติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่ง หากนิ้วมือเข้าไปในระดับที่ตั้งไว้ เซ็นเซอร์จะตัดระบบให้เครื่องฯ หยุดทำงานทันที จนกว่าจะเลื่อนนิ้วมือออกจากแนวดังกล่าวเครื่องจึงจะทำงาน นอกจากนี้ยังติดตั้งปุ่มสวิทช์ฉุกเฉินหากมีความจำเป็นต้องใช้งาน สวิทช์นี้จะตัดระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่ง เครื่องผลิตหมูทุบ สามารถทุบหมูในเวลา 1 ชั่วโมง   ได้น้ำหนักหมูทุบ 2.156 กิโลกรัม
  3. ชุดอบให้ความร้อนหลังจากการทุบ เพื่ออบให้หมูที่ทุบแล้วมีความกรอบนุ่ม แต่หากต้องการความเหนียวนุ่มจึงไม่จำเป็นต้องใช้ชุดนี้

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com