ทอ.จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

ทอ.จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าท…

ทอ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ทอ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าท…

นักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการประกวดการทำอาหารพื้นบ้านภาคใต้ (แกงไตปลา) 9 ราชมงคล

นักศึกษาเข้าร่วมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการประกวดการทำอาหารพื้นบ้านภาคใต้ (แกงไตปลา) 9 ราชมงคล

นางสาวชลิตา ผลดีสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์…

ทอ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์

ทอ. จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ GLOBE ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์

อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าท…

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »