ทอ.มทรส.จัดโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1

ทอ.มทรส.จัดโครงการส่งเสริมการทำงานวิจัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1

คณะเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม…

สโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. มทรส. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

สโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. มทรส. เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศิ…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »