สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประสานพลังชุมชน ขับเคลื่อนมาตรฐานอาหาร ศูนย์การผลิตอาหารฮาลาล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประสานพลังชุมชน ขับเคลื่อนมาตรฐานอาหาร ศูนย์การผลิตอาหารฮาลาล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย…

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

แนะแนวการศึกษาต่อ พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตส…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »