เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการ  ซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการ ซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา  จัดงานเกษตรเกษียณ ประจำปี 2566

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา จัดงานเกษตรเกษียณ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย…

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ครั้งที่ 3/2566  เร่งขับเคลื่อนแนวทางเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทาง carbon ภาคการเกษตร

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ครั้งที่ 3/2566 เร่งขับเคลื่อนแนวทางเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทาง carbon ภาคการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

ทอ.มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทอ.มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีก…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »