เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดโค…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมรำลึกเนื่องในวันครบรอบ 91 ปี “วันก่อตั้งเกษตรอยุธยา”

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมรำลึกเนื่องในวันครบรอบ 91 ปี
“วันก่อตั้งเกษตรอยุธยา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการ  ซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ

เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการ ซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา  จัดงานเกษตรเกษียณ ประจำปี 2566

เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา จัดงานเกษตรเกษียณ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย…

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ครั้งที่ 3/2566  เร่งขับเคลื่อนแนวทางเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทาง carbon ภาคการเกษตร

ประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรฯ ครั้งที่ 3/2566 เร่งขับเคลื่อนแนวทางเพื่อสนับสนุนความเป็นกลางทาง carbon ภาคการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยี…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »