พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมเขียวทอดสุญญากาศต้นแบบ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

พัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมเขียวทอดสุญญากาศต้นแบบ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการหมู่บ้านต้นแบบการสร…

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »