โครงการ U2T ตำบลดอนหญ้านาง ร่วมรณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดและรวมพลังฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด

คณะเทคโนโลยีการเกษตรแลอุตสาหกรรมเกษตร มทร.สุวรรณภูมิ นำทีมโดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ U2T) รายตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ บัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาผู้ร่วมโครงการ จัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง COVID-19 โดยมีการสาธิตทำเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากผ้าและสายคล้องหน้ากากอนามัย ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง นอกจากนี้ทีม U2T ตำบลดอนหญ้านาง ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลประจำตำบล ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน เดินรณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รวมพลังฉีดวัคซีน รณรงค์การสวมใส่หน้ากากในที่สาธารณะ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก และร่วมทำความสะอาดสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลประจำตำบล วัดในตำบล ถนนสายหลักของชุมชน ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-10 มิถุนายน 2564 ณ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »