เข้าร่วมพิธีทำบุญตลาดราชมงคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตลาดราชมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กิจการตลาดราชมงคล เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร RUS 1 (ตลาด
ราชมงคล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »