เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ร่วมรำลึกเนื่องในวันครบรอบ 91 ปี
“วันก่อตั้งเกษตรอยุธยา”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรพร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า
เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกเนื่องใน “วันครบรอบ 91 ปี วันก่อตั้งเกษตรอยุธยา” จัดโดย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยถวายสังฆทาน ทำบุญเลี้ยงพระเพล พิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: พิธีสงฆ์ “ครบรอบ 91 ปี วันก่อตั้งเกษตรอยุธยา”

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »