เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุม
เรื่องการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
พนักงานราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ เพื่อพิจารณาการจัดทำกรอบอัตรากำลังรอบที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2571) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.956045303194391&type=3

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »