เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์และสำรวจการเข้า
โครงการกระเสียวโมเดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการคณะเทคโนโลยีเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและสาขาวิชาพืชศาสตร์ ร่วมประชุมกับผู้ปกครองนิคมกระเสียว เจ้าหน้าที่และเกษตรกร
กลุ่มที่มีความสนใจในการปลูกป่า และกลุ่มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ในการจัดทำแปลงสาธิตเกษตร และสำรวจป่าชุมชน เพื่อวางแผนในการปลูกป่าอย่างยั่งยืน
ใน “โครงการกระเสียวโมเดล” โดยมี นายกาญจนภาส พรหมรัตนลิขิต ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี

ดูภาพเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=agrihuntraa&set=a.950837950381793

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »