เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนท่าเรือ นิตยานุกูล อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »