เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรรับสมัครนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ทีมงานแนะแนว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของคณะ และแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา ปวช./ปวส. พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมหาวิทยาลัยมีการลดค่าบำรุงการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 1/2567 โดยคณะเข้าจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เมื่ออังคารที่ 19 มีนาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.944011401064448&type=3

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »