เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน “วันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ” ประจำปี 2567

นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “วันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ” ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน “วันข้าวโพดเทียนบ้านเกาะ” ประจำปี 2567
ทั้งนี้ ได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษาร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดเทียน ร่วมจัดบูธนิทรรศการวิชาการและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »