เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาการขอยืมเงินค่าธรรมเนียมหน่วยงาน จากการให้บริการทางวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1_AL0aksbSktRLtg0ZdfNK-PEz1ZL3EnN?usp=drive_link

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »