เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิประชุมหารือการจัดโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากร ระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B ร่วมกับนายกวี บุญสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด  และ ผศ.ดร.ภัทรพงศ์ เกิดลาภี อาจารย์สินมหัต ฝ่ายลุย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อหารือการจัดโครงการยกระดับทักษะพัฒนาบุคลากรระยะเร่งด่วนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC Model Type B  ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »