เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 โดยมี อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นประธานปิด พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้ทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ จาก 4 ศูนย์พื้นที่ รวมทั้งเป็นการสร้างความเป็นผู้นำ
ผู้ตาม สร้างระเบียบวินัย เรียนรู้วิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ สามารถนำทักษะต่างๆ นำไปปรับใช้ในอนาคต เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ณ ศูนย์กีฬา อาคาร 27 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »