เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ชวนน้องปลูกผัก

ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ชั้นปีที่ 3สอนน้อง ๆ นักเรียนในเรื่อง “การล้างผักให้ปลอดภัยต่อการบริโภคผักสดและทำขนมปังแซนวิส” ภายใต้โครงการ “พี่ปุ๋ยชวนน้องปลูกผัก เฟส 2” ของบริษัท เทอราโกรเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ทั้งนี้เป็นกิจกรรมเรียนรู้แบบต่อเนื่องและครบวงจรของการปลูกผักและการจัดการการดูแลตลอดจนการเก็บเกี่ยวที่เป็นทักษะพื้นฐานด้านการเกษตร เมื่อวันที่
20 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »