เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประสาน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดบูทรับสมัครงาน

ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมอาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าฟังบรรยายจากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน สาขาอาชีพด้านการดูแลสัตว์สวยงาม ซึ่งมีการจัดบูทรับสมัครงาน,สัมภาษณ์งาน และรับนักศึกษาฝึกงาน – สหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย และสัมภาษณ์งานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ห้องประชุมเธียเตอร์) อาคาร 32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »