เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษียณเกษตร และมุทิตาจิต 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยประชุมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา โดย นายสุชาติ ศรีประสม นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (อาคาร 1)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »