เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ มุ่งยกระดับห้องปฏิบัติด้านเกษตร อาหาร และพลังงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย ผศ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน และ อาจารย์เฉลิมขวัญ อริยะวงศ์ ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.สิงห์รัญ ชารี ประธานหลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ เข้าร่วมฟังสัมมนา รับชมการสาธิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมรุ่นใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ และเคมี ตลอดจนด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศกว่า 200 ราย มากกว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ พร้อมอัปเดตทิศทางของตลาดการลงทุนและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ในงาน Thailand LAB INTERNATIONAL / Bio Asia Pacific / FutureCHEM INTERNATIONAL 2023 วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »