เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดแสดงผลงานในงาน RUS TECHSHOW 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน RUS Techshow 2024 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานและทรัพยากรร่วมกัน และสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพ (Re-skill/Up-skill/New-skill) ของบุคลากรทั้งภาคมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับ สถาบันไทย-เยอรมัน และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและเทคโนโลยีพร้อมใช้สู่ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: งาน RUS TECHSHOW 2024

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »