เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2567

อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า
และความเป็นไปได้ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาการจัดทำหลักสูตร
Degree/Non-Degree การจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารและสมุนไพร และพิจารณาการจัดทำ Action plan เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ ของการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ และการเปิดหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 2/2567

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »