เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 1 เข้าศึกษาดูงานโรงงานอาหาร

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต มาตรฐานสู่การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อการต่อยอดเชิงพาณิชย์”
ซึ่งเป็นบัณฑิตพันธุ์ใหม่รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่เปิดการเรียนการสอน เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อศึกษาเรียนรู้
ในด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการอาหารและมาตรฐานอาหาร โดยเข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท เนเจอร์ไลน์ พลัส จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 และเข้าศึกษาดูงาน
ด้านการผลิตสุรากลั่นชุมชน และมาตรฐานโรงงานที่ วสก.สุรากลั่นบ้านเต่าเล่า และ หจก.เต่าเล่าฟูดส์ อินโนเวชั่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้กับผู้เรียน
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ณ ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดูภาพเพิ่มเติม: นำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 1 เข้าศึกษาดูงานโรงงานอาหาร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »