เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ
เปิดสอนวันแรกคึกคัก หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดการอบรมหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “การบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตรแม่นยำ” เป็นหลักสูตร non degree ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม สำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรให้มีความพร้อมในการต่อยอดธุรกิจของตนเอง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: พิธีเปิดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »