เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมหารือจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือเร่งด่วน ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและโครงการพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการ ของ บพข. รวมไปถึงร่วมหารือในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดูภาพเพิ่มเติม: ประชุมหารือจัดทำข้อเสนอโครงการร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »