เกษตรอยุธยา ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาและเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิชาเรียน และประชาสัมพันธ์หลักสูตร แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »