เกษตรอยุธยาราชมงคลสุวรรณภูมิ นำบัณฑิตพันธุ์ใหม่เข้าศึกษาดูงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร นำผู้เรียนในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สู่การรับรองมาตรฐานของวิสาหกิจชุมชนเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 1 เข้าศึกษาดูงานที่ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ของวิสาหกิจชุมชนกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี โดยมี อาจารย์เชาว์วัฒ  หนูทอง ประธานวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติร่วมเดินทางศึกษาดูงานด้วย กิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาดูงานเครื่องมือและกระบวนการผลิต มาตรฐานการผลิต เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานเอกชนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2567 ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=agrihuntraa&set=a.958965796235675

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »