เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดศึกษาดูงาน ทำกิจกรรมเสริมทักษะการวิจัยทีมครูอาชีวจากสถาบันการอาชีวเกษตรภาคกลาง

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะครูจากกลุ่มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เพื่อเสริมทักษะในด้านการวิจัย โดยเข้าศึกษาดูงาน ทำกิจกรรม ณ RUS Smart Farm โดยทีมวิทยากร รศ. ดร.เจษฎา อิสเหาะ ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์ และ ผศ. ดร.ผกามาศ ศรีจริยา พร้อมทั้งทำกิจกรรมปลูกผักเคลโดยไม่ใช้ดิน วิทยากรโดย ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น และการแปรรูปไข่เค็ม วิทยากร โดย อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ ฟาร์มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและฟาร์มสาขาวิชาพืชศาสตร์

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »