เกษตรหันตรา ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา จัดงานเกษตรเกษียณ ประจำปี 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา โดย นายสุชาติ ศรีประสม นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรม เกษตรเกษียณและมุทิตาจิต ประจำปี 2566 ให้กับบุคลากรของคณะซึ่งเกษียณอายุราชการ ในปี 2566 จำนวน 5 ท่าน ประกอยด้วย ผศ.ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง ผศ.ดร.ฉัตรพงษ์ สุขเกื้อ นายพัฒพงศ์ วรรณวิไล นายสุชาติ ไกรสมรวม และนายศิริวัฒน์ รุจิโชค นอกจากนี้ได้เชิญอดีตข้าราชการ
ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วร่วมงาน จำนวน 10 ท่าน โดยมีคณะศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าโรงยิม อาคาร 14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »