เกษตรกลทำดี บริจาคเลือดดี ช่วยชีวิตคน

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคเลือด ภายใต้โครงการเกษตรกลทำดี บริจาคเลือดดี ช่วยชีวิตคน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาทำความดี แบ่งปันให้สังคมผ่านกิจกรรมการบริจาคโลหิตและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »