อาจารย์ ทอ. มทรส. เป็นผู้ตัดสินประกวดอาหารคาวและอาหารหวาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม อาจารย์จันทร์เพ็ญ บุตรใส และ ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นผู้ตัดสินประกวดอาหารคาวและอาหารหวานที่มีส่วนผสมข้าวโพดเทียน  ในงาน “วันข้าวโพดเทียน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »