อบรมแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมแต่งหน้าเค้กและการผลิตขนมอบ ได้แก่ คุกกี้ครีมชีส ซอฟคุกกี้ เค้กหน้านิ่ม และการแต่งหน้าเค้กเพื่อการค้า โดย ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชา ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล วิทยากรหลักในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล และ อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม เป็นผู้ช่วยวิทยากร ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565 ณ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »