สาระพัดเรื่องราวของผักเคล

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น สาระพัดเรื่องราวของผักเคล วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.45 – 12.00 น. ณ อาคาร 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ค่าลงทะเบียน 299 บาท/คน

พิเศษ !! สำหรับผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า **รับฟรี ต้นเคล+เมล็ดพันธ์**

ติดต่อสอบถาม : 084-0487172 (อ.ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น)
ลิงค์รับสมัคร : https://forms.gle/z1yFDxXpLZDZChoP7

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »