สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาและสวัสดีปีใหม่ 2565

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี 2565  เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และกิจกรรมแจกของขวัญให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในสาขา เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี 2565  เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ อาคาร 19  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »