สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมประชุมหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ กับบริษัท มิตรภาพกสิกรรม จำกัด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยคุณบุญชัย ปัญญาเลิศชัย กรรมการผู้จัดการ คุณสมชัย ศิริวงศ์ ผู้จัดการโรงงาน พร้อมคณะ ร่วมหารือการพัฒนาเครื่องจักรการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปลูกชิด ข้าวโพดหวาน และว่านหางจระเข้ รวมถึงการหารือความร่วมมือการรับอาจารย์เข้าฝังตัวในสถานประกอบการ และรับนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่กลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการซื้อในยุค New Normal ด้วยตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                     

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »