ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

ผู้บริหารและบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เริ่มพิธี เวลา 16.00 น. ณ พระวิหารหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »