ร่วมจัดประกวดทำขนมไทยจากดอกโสน

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมการทำขนมดอกโสน และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประกวดทำขนมไทยจากดอกโสน ระดับประชาชนและระดับเยาวชน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตชุมชน การประยุกต์ใช้พืชพื้นถิ่น เป็นการสืบสานอัตลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนและสืบสานอนุรักษ์การทำขนมไทย ประกอบด้วย บัวลอย ปุยฝ้าย ข้าวเหนียวแก้วขนมกล้วย และขนมประเภทอื่นๆ ร่วมกับ ประชาชนและเยาวชนในชุมชนสามเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com